Ekin, 6 Temmuz 2021 tarihinde demiş;

Raspberry Pi’yi vertical bir ekrana bağlamak için config.txt içindeki “display_rotate” değeri 3 yapılmalı.