İlk olarak 4 Mayıs 2007’de kabul edilen 5651 sayılı kanuna, 29 Temmuz 2020’de getirilen 7253/6 sayılı ek maddeler 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlülüğe girdi.

Yeni ek maddelerle birlikte, Türkiye’den günlük erişimi bir milyonu geçen yurtdışı menşeili sosyal ağ sağlayıcılarına yeni yükümlülükler getiriliyor. Buna göre idari makamlarca sosyal ağ sağlayıcılarına gönderilen taleplerin yerine getirilmesi ve cevaplandırılması için en az bir temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Kanuna göre temsilcinin kimlik ve iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer almalı ve ayrıca temsilcinin Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunacak.

“Sosyal ağ sağlayıcısı” teriminin kanunda belirtilen tanımı:

Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler.

Temsilci bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcılarına ise önce bildirimde bulunulur, 30 gün içerisinde yükümlülük yerine getirilmediği taktirde 10 milyon Türk lirası idari para cezası kesilir. Tekrar 30 gün içerisinde yükümlülük yerine getirilmediğinde bu sefer de 30 milyon Türk lirası para cezası kesilir. Tekrar 30 gün içerisinde yükümlülük yerine getirilmediğinde Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin bu sosyal ağ sağlayıcılarına yeni reklam vermesi yasaklanır. Yine verilen bu yasak sonrası 3 ay içerisinde yükümlülük yerine getirilmediğinde sosyal ağ sağlayıcının ISP’ler tarafından bandwidth’i yüzde 50 oranında düşürülür. Karar sonrası 30 gün içerisinde yükümlülük yerine getirilmediğinde bandwidth bu sefer yüzde 90 oranına kadar düşürülür. Bu kararların ISP’ler tarafından da en geç dört saat içerisinde uygulanması şart koşulmuş.

Bir milyondan fazla kullanıcısı bulunan yurtiçi ve yurtdışı sosyal ağ sağlayıcıları ise, içeriklere yönelik kendilerine gönderilecek olan başvurulara en geç 48 saat içerisinde yanıt verme zorunluluğu getirilmiş. Ayrıca kendilerine gönderilen erişim engelleme başvurularına ilişkin raporu her 6 ayda bir BTK’ya bildirme ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de bulundurma zorunluluğu da kanunda yer alıyor. Başvurulara 48 saat içerisinde yanıt vermeyen sağlayıcılara 5 milyon TL, rapor sunmayan ve verileri Türkiye’de bulundurmayan sağlayıcılara ise 10 milyon TL para cezası kesilir. Ödenmeyen sene için ise para cezaları birer kat arttırılarak uygulanır.

Ayrıca yapılan değişiklik ile “Trafik bilgisi” tanımı “Taraflara ilişkin IP adresi, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri” olarak değiştirilmiştir.

Yukarıdaki satırlarda 29 Temmuz 2020’de kabul edilen yeni ek maddelerin özeti bulunuyor. Bu yasada daha önce kabul edilmiş olan maddelerde de içerik ve yer sağlayıcılarına içeriğin kaldırılması, erişim sağlayıcılarına mahkeme kararıyla erişim engeli uygulatılması, tüm sağlayıcılara ise kullanıcılara ilişkin trafik bilgilerinin saklanıp, kovuşturma sırasında bu bilgilerin paylaşılması yükümlülüğü bulunuyordu.

62.7 milyon internet kullanıcısı bulunan Türkiye’de, bir milyondan fazla günlük erişimi bulunan sosyal ağ platformları nelerdir? Bunun tespiti BTK tarafından yapılmaktadır fakat herkesin tahmin edebileceği gibi Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube ve Twitter buna dahil oluyor.

Kaynaklar: